دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

اشرفی

انقلاب اسلامی ایران در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی چه دستاوردهایی داشت ؟

پاسخ :
در خصوص این سؤال ضمن تذکر یک نکته، به بعضی دستاوردهای انقلاب اسلامی در این چند دهه نگاهی خواهیم داشت تا ببینیم مردم ایران در این مدت پس از انقلاب تا چه حدّ توانسته اند به اهداف و آرمانهای خویش دست یابند.
نکته ای که نخست همه باید به آن توجه داشته باشیم آن است که انقلاب اسلامی ایران بی تردید یکی از بزرگترین و شگفت انگیز ترین حوادث تاریخ ایران به شمار می آید، این انقلاب برحکومتی به پیروزی رسید که میراث2500 ساله سلطنتی شاهنشاهی را با خود حمل می کرد سلطنت هائی که بدون توجه به خواست و میل مردم انبوهی از ظلمها و غارتگری ها و تجاوز به حقوق مردم را در پرونده سیاه خود داشتند و در حالی بر روی ویرانه های هزاران ساله سلطنتی بنا گردید که مردم برای نخستین بار می خواستند حکومت مردم سالار دینی را تجربه کنند و با توجه به میل و خواست خویش و در پرتو احکام عالیه اسلامی به تشکیل دولت اقدام نمایند. کار بزرگ این ملّت آن بود که می بایست فرهنگ و میراث هزاران ساله گذشته را متحول ساخته و خرابی ها و نقصان های ناشی از آن را ترمیم نماید. طبیعی است که چنین اقدام بزرگ و ارزشمندی با سختی ها و چالش های فراوانی مواجه خواهد شد لذا انتظار ملّت ایران هم این نبود که در یک مدت بسیار کوتاه چند ساله به تمام اهداف و آرمان های انقلاب خویش یکجا دست یابد بلکه انتظار منطقی و معقول مردم مسلمان ایران این بوده است که روند کار در مسیری قرار گیرد که با گذشت زمان به اهداف و آرمان های انقلاب یکی پس از دیگری دست یابد که در اینجا ما با توجه به لزوم حفظ اختصار و پرهیز از اطاله کلام تنها به ذکر بعضی از دستاورد های انقلاب اسلامی می پردازیم[1]:
الف)دستاوردهای سیاسی:
1. کسب استقلال سیاسی، آزادی و حاکمیت شریعت الهی و ایجاد حکومتی مردمی.
2. لغو پیمان های استعماری نظیر پیمان سنتو.[2]
3. قطع رابطه سیاسی، اقتصادی با رژیم اشغالگر قدس و آمریکا و طرح جدی، عملی و عینی مبارزه با اهداف استعمارگرانه آمریکا.
4. کسب عزّت نفس و افتخار اسلامی در برابر قدرتهای استعمارگر و مبارزه با مطامع آنان
5. ارتقاء آگاهی سیاسی و تقویت بینش سیاسی- اجتماعی مردم.
6. پیدایش احساس همبستگی عاطفی با مستضعفان جهان.
7. بیداری ملل مستضعف و تحت ستم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با تأثیر از انقلاب اسلامی ایران.
8. شکستن افسانه شکست ناپذیری آمریکا و قدرتهای شیطانی حامی رژیم شاه.
9. احیاء بعد سیاسی احکام اسلام نظیر حج، نماز جمعه و غیره
10. تدوین قانون اساسی مبتنی بر احکام مقدس شرع اسلام و توجه به اسلام ناب محمّدی ـ صلّی الله علیه و آله برای اولین بار پس از 1400 سال در ایران.
11. طرح مسئله ولایت فقیه عادل به جای تحکم ظالمانه شاهنشاهی به عنوان ستون اصلی مشروعیت و قدرت نظام اسلامی.
12. سقوط رژیم 2500 ساله شاهنشاهی و ... .
ب) دستاوردهای اقتصادی
1. خلع ید خاندان سلطنتی، اشرافی شاهنشاهی و ایادی استعماری از اقتصاد کشور.
2. ارتقاء فرهنگ و سطح زندگی طبقه کارگر و تصویب قانون کار به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین کار در جهان امروز و توسعه بیمه و سازمان تأمین اجتماعی[3]
3. تلاش در جهت خود کفائی و کسب موفقیت های بسیار در این زمینه
4. تلاش در جهت تغییر نظام تک محصولی و افزایش سهم صادرات غیر نفتی.
5. اجرای طرح های بزرگ صنعتی پایه همچون توسعه معادن مس، روی، آهن و غیره.
6. شکوفائی آشکار استعدادها و نبوغ مردم ایران در زمینه های صنعتی و علمی.
7. توجه به عمران، آبادانی و نوسازی روستاها و مناطق محروم و توسعه بهداشت در آنها.
8. فرو پاشی نظام ظالمانه خان خانی در نقاط عشایر نشین.
9. توجه به مهار منابع آبی کشور.
10. خودباوری و اتکاء به نفس در زمینه صنعت.
11. باز سازی صنایع نظامی کشور در راستای مقابله با تهدیدات خارجی.
ج)دستاوردهای فرهنگی
1.طرح انقلاب فرهنگی و احیاء فرهنگ اسلامی در مقابل فرهنگ شاهنشاهی و غربی
2.بکار گیری شیوه های مدرن و متعهد هنری در خدمت به آرمانهای مترقی اسلام.
3.گسترش مطبوعات و رسانه های عمومی و خروج آن ها از عرصه های مبتذل فرهنگی.
4. اصلاح باورهای مذهبی مردم و تغییر نظام ارزشی جامعه.
5. رشد مؤسسات پژوهشی، مراکز تحقیقاتی و مجامع علمی.
6. عینیت یافتن ارزشهائی نظیر جهاد و شهادت.
7. تغییرات اساسی در سیستم آموزش.
8. ایجاد احساس خودباوری و استقلال فکری در مردم و مسئولین.[4]
9. تعالی جایگاه اجتماعی،سیاسی، حقوقی و اقتصادی زنان و طرح پوشش اسلامی آنان با حفظ تمام حقوق فردی و اجتماعی ایشان.
10. باور به عملی بودن احکام اسلام و ایجاد یک سیستم اسلامی.
11.مبارزه با بی سوادی، توسعه دانشگاهها و مراکز علمی و افزایش توجه قشر تحصیل کرده دانشگاهی به دین و اعتقادات مذهبی.
12. تعطیلی مراکز فساد و فحشاء نظیر میخانه ها و .....
دستاوردهای اجتماعی:
1. طرح و عینیت یافتن مردم سالاری دینی.
2. افزایش روحیه ظلم ستیزی.
3. مشارکت و حضور گسترده مردم در قدرت و صحنه های سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور.
4. توجه به مسئله شورا و پیدایش شوراهای اسلامی.
5. اصلاح روابط اجتماعی.
6. ایجاد احساس رابطه خودی از سوی مردم با دولت و از بین رفتن فاصله میان مردم با مسئولین.
7. تقویت روحیه ایثار و طرح مسئله امر به معروف و نهی از منکر و .....
پاورقی ها:
[1] . شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، (ره) توشه انقلاب، تهران هماهنگ، انتشارات، سوره، چاپ اوّل، 1377، ص39-113.
[2] . پیمان سنتو پیمانی بود در راستای تامین منافع آمریکا به منظور اتحاد بین کشورهائی که به عنوان پایگاه و حافظ منافع آمریکا زیر سلطه این دولت استعماری قرار داشتند که پس از انقلاب این قبیل پیمانها لغو گردید.
[3] . به عنوان نمونه کل جمعیت تحت پوشش بیمه ارسال 57 بالغ بر 5/7 میلیون نفر بود که این رقم تا سال 73 به سه برابر افزایش یافت:
احمد جعفری چماز کتی، ره آورد انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران1374، ص163.
[4] . به عنوان نمونه تا سال 57 تنها 4300 روستا برق دار بود که این رقم تتها در سه ساله اولیه انقلاب به سه برابر افزایش یافت:جمهوری اسلامی، 20/11/61

راسخون

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.