نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي

اشرفی

نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي را از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بيان كنيد.

امام خميني(ره) همواره درباره نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي بر اين مساله تاکيد داشتند که "ما نهضت خودمان را مديون زن ها مي دانيم " ذکر همين نکته براي بيان نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي از هر کلامي رساتر است.
ميليون ها زن ايراني در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. حضور زنان در به پيروزي رسيدن انقلاب اسلامي چندين شکل داشت. برخي اخبار را گردآوري يا جزوه هايي را توزيع مي کردند، بقيه به فعالان سياسي مورد حمله يا زخمي ها پناه مي دادند، بسياري فعالانه در خيابان ها به راهپيمايي و تظاهرات مي پرداختند، برخي تا آن جا پيش رفتند که در سنگر سازي در برابر نيروهاي رژيم طاغوت کمک مي کردند و حتي تعدادي از آنان اسلحه به دست گرفتند و به مبارزه پرداختند.
زنان ايراني در تمامي مراحل پيروزي انقلاب اسلامي به روشني بيان کردند که زن مسلمان ايراني در تمام عرصه هاي اجتماعي، سياسي و... حضور دارد و اعتقادات ديني او مانع از شرکت در فعاليت هاي اجتماعي نخواهد شد و ثابت کرد که در عين حفظ ديانت و پاکدامني مي تواند تاريخ ساز باشد.
نقش بسيار مهم و تاثيرگذار زنان ايراني در پيروزي انقلاب اسلامي غيرقابل انکار و ستودني است. اين نقش را نه تنها در مورد مبارزهاي آنان ،بلکه در تربيت و تشويق نيروهاي مبارز و انقلابي نيز مي توان جست. به طوري که امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي فرمودند : " امروز زن هاي شير دل ، طفل خود را آغوش کشيده و به ميدان مسلسل و تانک دژخيمان رژيم مي روند،در کدام تاريخ چنين مردانگي و فداکاري از زنان ثبت شده است".
زنان ايراني در روند انقلاب اسلامي ، داراي نقش هاي متفاوتي بوده اند و ما در اين جا به نقش هاي اساسي زنان که در سخنان حضرت امام (ره) به چشم مي خورد، مي پردازيم:
** زنان، رهبران نهضت اسلامي
حضرت امام خميني(ره) را مي توان شخصيتي دانست که هرگز در سخنان ايشان افراط و تفريط وجود نداشت، از اين رو اگر ايشان سخني از حضور زنان در انقلاب بيان داشتند، به دليل حضور و نقش مهم زنان در انقلاب بوده است، از جمله اين سخنان گوهربار: "مردها به تبع زن ها به خيابان ريختند" و يا " بانوان ايراني در قم و بلاد ديگر در اين پيروزي پيشقدم هستند".
** زنان تشجيع کننده مردم در پيشبرد انقلاب اسلامي
امام (ره) در اين باره فرموده اند: "زنان مردان را تشجيع کردند، مردم ما مرهون شجاعت زنان شيردل هستند". امام(ره) در سخنان خود زنان را قوت قلب دهندگان و تشويق کنندگان مردان در صحنه هاي بحراني انقلاب معرفي مي نمايند.
تجليل بنيانگذار جمهوري اسلامي از زن مسلمان و بانوي ايراني و تاکيد هميشگي ايشان بر جايگاه والاي زنان از دوران مبارزه عليه رژيم پهلوي تا پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و نيز در دوران هشت سال دفاع مقدس به ارتقاي هر چه بيشتر مقام زن و تصحيح ديدگاه بسياري از مردان در جامعه انجاميد.
ايشان از بدو برپايي نظام جمهوري اسلامي بر مشارکت سياسي زنان تاکيد بسيار داشتند و فرمودند: " آنچه لازم است تذکر دهم ،شرکت زنان مبارز و شجاع در سراسر ايران در رفراندوم است. زناني که کنار مردان بلکه بهتر از آن در پيروزي انقلاب اسلامي نقش اساسي داشتند، ‌توجه داشته باشيد که امروز زنان در جمهوري اسلامي، همدوش مردان در تلاش سازندگي در کشور هستند و اين است معناي آزاد زنان و آزاد مردان".
" ما نهضت خودمان را مديون زن ها مي دانيم " و همين نکته براي بيان نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي از هر کلامي رساتر است .

راسخون

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.